Važni datumi

Rok za prijavu izlaganja i sažetka: 28. veljače 2016.

Obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka: do 30. travnja 2016.

Rana prijava za Konferenciju (uplata kotizacije): do 15. srpnja 2016.

Kasna prijava za Konferenciju (uplata kotizacije): do 30. rujna 2016.

Trajanje Konferencije: 12. – 15. listopada 2016.