Programski odbor konferencije

Članovi Programskog odbora iz Hrvatske:

Jasna Ažman (Strojarski fakultet, Slavonski Brod), Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej, Zagreb), Ivan Bošković (Filozofski fakultet, Split), Vinko Brešić (Filozofski fakultet, Zagreb), Adriana Car-Mihec (Filozofski fakultet, Rijeka), Martina Domines Veliki (Filozofski fakultet, Zagreb), Dragica Dragun (Filozofski fakultet, Osijek), Tihomir Engler (Filozofski fakultet, Osijek), Željka Flegar (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek), Katarina Ivon (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar), Andrijana Kos-Lajtman (Učiteljski fakultet, Zagreb – Odsjek u Čakovcu), Kornelija Kuvač-Levačić (Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar), Suzana Marjanić (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), Vladimira Rezo, Evelina Rudan (Filozofski fakultet, Zagreb), Stjepan Sučić (Matica hrvatska, Zagreb), Dubravka Težak (Učiteljski fakultet, Zagreb), Tamara Turza-Bogdan (Učiteljski fakultet, Zagreb – Odsjek u Čakovcu), Maja Verdonik (Učiteljski fakultet, Rijeka), Karol Visinko (Filozofski fakultet, Rijeka), Sanja Vrcić-Mataija (Odjel za nastavničke studije, Zadar -Odsjek Gospić), Tvrtko Vuković (Filozofski fakultet, Zagreb), Diana Zalar (Učiteljski fakultet, Zagreb), Dubravka Zima (Hrvatski studiji, Zagreb).

Članovi Programskog odbora iz inozemstva:

Marina Balina (Sveučilište Illinois Wesleyan, SAD), Milena Mileva Blažić (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija), Susanne Blumesberger (Sveučilište u Beču, Austrija), Mirna Brkić Vučina (Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina), Nancy Canepa (Dartmouth College, SAD), Bernd Dolle-Weinkauff (Sveučilište Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Njemačka), Hans-Heino Ewers (Sveučilište Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Njemačka), Giorgia Grilli (Sveučilište u Bologni, Italija), Dragica Haramija (Sveučilište u Mariboru, Slovenija), Svetlana Kalezić-Radonjić (Sveučilište Crne Gore, Crna Gora), Natalie Kononenko (Sveučilište Alberte, Kanada), Polina Korolkova (Ruska akademija znanosti, Rusija), Karin Kukkonen (Finska akademija/Sveučilište u Turkuu, Finska), Alica Kulihová (Sveučilište J. A. Komenskog u Bratislavi, Slovačka), Bettina Kümmerling-Meibauer (Sveučilište u Tübingenu, Njemačka), Jovan Ljuštanović (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, Srbija), Dorota Michułka (Sveučilište u Wrocławu, Poljska), Jennifer Miskec (Sveučilište Longwood, SAD), Vesna Mojsova Čepiševska (Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skopje, Makedonija), Thomas Möbius (Sveučilište Justus Liebigu Giessenu, Njemačka), Edina Murtić (Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina), Jaroslav Otčenašek (Karlovo sveučilište u Pragu, Češka), Csilla Pogany (Eötvös József Főiskola, Baja, Mađarska), Simonetta Polenghi (Katoličko sveučilište Svetog Srca, Milano, Italija), Veljka Ruzicka Kenfel (Sveučilište Vigo, Španjolska), Jela Sabljić Vujica (Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina), Ernst Seibert (Sveučilište u Beču, Austrija), Peter Svetina (Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija), Ljudmila Vasiljeva (Lavovsko nacionalno sveučilište “Ivan Franko”, Ukrajina), Jean Webb (Sveučilište Worcester, UK), Jack Zipes (Sveučilište Minessota, SAD).